Zeekajakken


Copyright © Henk Filippo 2015. Ontwerp en webdesign Henk Filippo | All rights reserved

Duitsland 2004 Per zeekajak langs de Halligen

Enthousiast geworden door verhalen over de Halligen trekken Hanna en ik met onze tweepersoons zeekajak een week over de Duitse Waddenzee. Een uniek stuk Waddenzee door de combinatie van zandbanken, duineilanden en Halligen, onbedijkte kweldereilandjes.

Het wordt een avontuurlijke kanotocht, niet helemaal volgens plan door verassingen van wind en getij. Een flinke puzzel om op het goede moment op de juiste plek te geraken!

Lees hier het artikel dat Henk schreef voor het tijdschrift OpPad.